ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหาร sous vide คุณภาพสูงและสะดวกสบายสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ประเภท

ความสะดวก

ข้อจํากัดด้านอาหาร

เข้าสู่รายการ

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษจากพ่อครัวและนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นใหม่และสูตรอาหารโดยเข้าร่วมรายชื่ออีเมลของเรา เราจะไม่แชร์ที่อยู่อีเมลกับใคร

ฟิลด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและควรปล่อยให้ไม่เปลี่ยนแปลง