กลับไปที่สื่อมวลชน

การทําอาหารด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: https://www.meatpoultry.com/articles/25843-cooking-with-care

พฤศจิกายน 29, 2021

เนื้อย่างหั่นบาง ๆ

Bruno Goussault, PhD, หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ Cuisine Solutions, Sterling, Va. เริ่มพัฒนาวิธีการทําอาหารแบบ sous vide ในปี 1971 ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซื้อเนื้อสัตว์ให้กับร้านอาหารของ Jacque Borel ขอให้ Goussault หาวิธีปรุงเนื้อย่างจากกล้ามเนื้อแข็งของซากเนื้อ พวกเขาต้องการวิธีการรักษาน้ําผลไม้และความอ่อนโยนโดยไม่ต้องใช้เตาอบทําอาหารแบบดั้งเดิม

คําถามของวิธีการทําเช่นนี้นําเสนอ Goussault กับอุปสรรคบางอย่าง อย่างไรก็ตามอุปสรรคเหล่านั้นสร้างช่องทางสําหรับการใช้วิธีการใหม่ในการปรุงอาหารเนื้อย่าง

"เนื่องจากเราไม่มีเตาอบ เราจึงต้องใช้น้ําร้อนจากเครื่องหมุนเวียนแบบแช่เป็นของเหลวถ่ายเทความร้อนและใช้ประโยชน์จากความสามารถของอุปกรณ์ในการควบคุมอุณหภูมิของน้ําให้อยู่ในระดับที่ใกล้ที่สุด" Goussault กล่าว "จากนั้นเราต้องปกป้องกล้ามเนื้อจากการรุกรานของน้ําร้อนด้วยการปรับสภาพที่ยืดหยุ่นและกันน้ําผิวหนังหรือห่อพลาสติกที่ยึดติดกับกล้ามเนื้ออย่างสมบูรณ์"

อ่านบทความฉบับเต็ม

เข้าสู่รายการ

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษจากพ่อครัวและนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นใหม่และสูตรอาหารโดยเข้าร่วมรายชื่ออีเมลของเรา เราจะไม่แชร์ที่อยู่อีเมลกับใคร

ฟิลด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและควรปล่อยให้ไม่เปลี่ยนแปลง