กลับไปที่สื่อมวลชน

Bilan de la Journée internationale du sous vide (ISVD)

ที่มา: https://www.nutrition365.fr/actualites/evenements/bilan-de-la-journee-internationale-du-sous-vide-isvd/

1 กุมภาพันธ์ 2024

Pour la septième année consécutive, la Journée internationale du sous-vide s'est tenue simultanément à Washington DC, Bangkok, Rio de Janeiro et Paris.

L'après-midi a quant à elle été marquée par la remise des Ambassadeurs awards à Christian Tetedoie et Alexandre Berthaud. Elle a également été ponctuée de dégustations, de démonstrations et de nombreuses mises en en œuvre de recettes créatives.

อ่านบทความฉบับเต็ม

เข้าสู่รายการ

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษจากพ่อครัวและนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นใหม่และสูตรอาหารโดยเข้าร่วมรายชื่ออีเมลของเรา เราจะไม่แชร์ที่อยู่อีเมลกับใคร

ฟิลด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและควรปล่อยให้ไม่เปลี่ยนแปลง