กลับไปที่สื่อมวลชน

ทัวร์/ใบแจ้งหนี้ฟรี 6 วันที่ผ่านมา วันที่ผ่านมา

ที่มา: https://cequepensentleshommes.fr/2023/02/retour-sur-la-6eme-journee-internationale-du-sous-vide-et-annonce-des-gagnants/

กุมภาพันธ์ 22, 2023

Le jeudi 26 janvier dernier se tenait à Epernay (pour la France) dans le très beau Château Comtesse Lafond la 6ème Journée Internationale du Sous-Vide et nous étions du voyage pour découvrir cette cuisine technique et rencontrer les chefs à cette occasion.
Cuisine Solutions Inc. (CUSI) leader mondial et plus grande entreprise de produits alimentaires haut de gamme, pionnier et perfectionneur de la technique de cuisson sous-vide, a ainsi organisé le 26 janvier trois événements mondiaux exclusifs à Washington D.C., en Thaïlande et en France.

อ่านบทความฉบับเต็ม

เข้าสู่รายการ

เข้าถึงเนื้อหาพิเศษจากพ่อครัวและนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นใหม่และสูตรอาหารโดยเข้าร่วมรายชื่ออีเมลของเรา เราจะไม่แชร์ที่อยู่อีเมลกับใคร

ฟิลด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและควรปล่อยให้ไม่เปลี่ยนแปลง